Limericken

 

Een limerick is een kort gedicht bestaande uit 5 regels dat een voorgeschreven rijmschema kent en een min of meer vast metrum. Een limerick is humoristisch bedoeld, vaak dubbelzinnig en soms zelfs ronduit plat en met de pointe of uitsmijter in de laatste regel.