Gedichten

 

Een gedicht, dichtstuk of vers is een door een dichter geproduceerde (literaire) tekst die tot de poëzie behoort. Al naargelang de inhoud kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten of genres poëzie: lyrische gedichten zijn kort en bespiegelend; epische gedichten vertellen een verhaal, en dramatische poëzie betreft toneelstukken in verzen.

Een gedicht kan emoties, toestanden, gebeurtenissen, processen, ideeën, waarnemingen, taal enz. oproepen, beschrijven, bevatten en/of problematiseren. De inhoud is in elk geval irrelevant om te bepalen of iets al dan niet een gedicht is, al kan er wel mee worden vastgesteld welk soort gedicht het is.

De lengte van gedichten is zeer variabel: er zijn gedichten die uit slechts 1 woord bestaan, maar er bestaan net zo goed gedichten van honderden bladzijden lang. Toch kan gezegd worden dat het gemiddelde gedicht niet langer is dan één bladzijde uit een dichtbundel.

Over onze Dieren