Anekdotes

 

Een anekdote is een kort onthullend verhaal over een opmerkelijk voorval dat veelal een fenomeen of karaktereigenschap moet verklaren.

In het bijzonder is het een kortere of langere humoristische vertelling, die in het verleden tot het genre van de grappige sprookjes behoorde. Deze grappige vertellingen werden vroeger wel boerden, kluchten en uien genoemd.

Het woord anekdoto stamt van het Grieks woord; ἀνέκδοτον (anekdoton) dat letterlijk betekent ‘niet uitgegeven’.

verhalen over ons
Verhalen uit het Leger